Despre școală

Şcoala Gimnazială nr. 5 din Drobeta Turnu-Severin s-a înfiinţat în primavara anului 1969, construcţia acesteia începând din vara anului 1968, ca urmare a mutării locatarilor din comuna Vîrciorova.

Structura scolii:

- Învățământ preșcolar - Învățământ primar - Învățământ gimnazial - Învăţământ ,,A doua şansă" se derulează începând cu anul şcolar 2006-2007.

Necesitatea realizării unui site al Şcolii Gimnaziale Nr.5 a apărut din mai multe considerente:

- promovarea şcolii noastre alături de celelalte unităţi de de învăţământ din Mehedinţi prin intermediul internetului accesat de un număr tot mai mare de elevi,părinţi şi cadre didactice;
- prezentarea activităţilor şcolare,cât şi extraşcolare desfăşurate in cadrul şcolii,cât şi în afara ei de către elevi îndrumaţi de cadrele didactice ale şcolii; - prezentarea şi promovarea proiectelor derulate in cadrul unităţii şcolare;
- atragerea unui număr cât mai mare de elevi care să urmeze formele de învăţământ existente în unitatea şcolară.
Director : Prof. GUINĂ CLAUDIA GABRIELA

Consiliul de Administraţie:

- Prof. GUINA CLAUDIA GABRIELA
- Prof. înv. primar BOTGROS ANCUŢA
- Prof. PIROI ANGELICA
- STAN COSTINA - reprezentant al părinţilor
Educatori: Arbone Bianca, Mitroi Lorena, Şermer Aurelia, Pătruţescu Aneta, Luca Elena

Învăţător de sprijin: Crainiceanu Alina

Învăţători: Sandu Petria, Iordaiche Nicu, Cioclei Puiu, Botgros Ancuţa,

Profesori: Piroi Angelica (catedra de limba română), Drăcea Geanina (catedra de limba engleză), Saioc Camelia (catedra de limba franceză), Piţ Rada Marica (catedra de matematică), Câtu Diana (catedra de geografie), Cojocaru Eugen (catedra de biologie), Caliţoiu Ana (catedra de educaţie tehnologică), Pătraşcu Filareta (catedra de educaţie fizică), Croitoru Andreea (catedra de educaţie muzicală), Dancău Constantin (catedra de religie), Popescu Liviu (catedra de fizică), Guină Claudia Gabriela (catedra de chimie),
Rapcea Alin (catedra de educaţie fizică)
1. PROIECT EDUCATIONAL NATIONAL-DARUIND VEI DOBANDI PARTENERIAT SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 DR. TR. SEVERIN CU JUDETUL NEAMT

ORGANIZATORI :

Şcoala Gimnazială ,,Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni – Borleşti, Neamţ
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare`` Mastacăn – Borleşti, Neamţ

ARGUMENT

Tradiţiile constituie valorile inegalabile şi incontestabile, practic amprenta fiecărui popor şi de aceea avem misiunea de a nu lăsa ca timpul să aştearnă praful peste ele, iar evenimentele lumii moderne să nu aştearnă uitarea.
Datoria noastră de dascăli este ca, încă de la cele mai fragede vârste, să insuflăm copiilor sentimente de respect și prețuire față de tradițiile și sărbătorile naționale şi creştine.
Dragostea pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care ne propunem să le abordăm prin acest proiect educaţional.
1 Decembrie şi 24 Ianuarie reprezintă bune prilejuri de a implica elevii în diverse activităţi oglindite în pagina de istorie a poporului român. Trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.
Evenimentele istorice se împletesc armonios cu farmecul sărbătorilor de iarnă, amintindu-ne de tumultul vremurilor de altadată.
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Toţi copiii îşi aranjează cu grijă cizmuliţele pentru ca Moş Nicolae să le pună ceva în ele. Mulţi au încercat să-l surprindă pe Moş Crăciun în acţiune, împărţindu-le daruri. În multe cazuri copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte, altfel „moşii” îl vor ocoli.
Inveșmântați în bucuria datinilor și obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, să așteptăm sfintele sărbători cu credința și nadejde în Mântuitorul, să nu uităm că ne-am născut creștini și că vom dăinui asemenea!
Prin proiectul „Dăruind, vei dobândi!” urmărim valorificarea potenţialului creator al elevilor în realizarea unor lucrări artistico-plastice, creaţii literare, manifestări artistice specifice evenimentelor enunţate mai sus, desfăşurate pe albul imaculat al iernii. În activităţile desfăşurate elevii îşi dăruiesc propriul talent, act de creaţie având încredere că vor dobândi respectul şi aprecierea celor din jur.

SCOPUL PROIECTULUI:

Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice anotimpului iarna (sărbători naționale şi creştine) prin implicarea directă a elevilor şi cadrelor didactice din diferite zone ale ţării.